מבנים ציבוריים. אתגרים לא שגרתיים

הידע והניסיון בפרויקטים רב תחומיים הם הסיבה המרכזית להצלחתה של טופ הנדסה בניהול פרויקטים ייחודיים בתחומי התרבות, חינוך וספורט.
פרויקטים בלתי שגרתיים אלו מציבים בפני החברה אתגרים רבים ומורכבים ומקבלים מענה הנדסי מושלם
תוך עמידה בכל ציפיות היזמים ואף מעבר לכך.