ניהול פיקוח

ניהול פיקוח

חברת טופ.הנדסה מתמחה בפרויקטים של ניהול ופיקוח

  • ניהול ופיקוח על עבודת הקבלנים.
  • פיקוח על איכות החומרים, המוצרים והציוד.
  • תיאום בין קבלני הביצוע השונים.
  • בקרה על המסגרת התקציבית.
  • בקרה על לוחות הזמנים.
  • דיווח שוטף על התקדמות הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים.
  • בדיקה ואישור של החשבונות השוטפים והסופיים של הקבלנים.
  • אישור השלמת עבודות הקבלנים בהתאם לחוזים.
  • ביצוע בדק של הפרויקט ותיקונים נדרשים טרם קבלה סופית של הפרויקט.
he_IL
דילוג לתוכן