קניונים ומסחר. מענה מושלם לצרכים שיווקיים ולוגיסטיים

לטופ הנדסה ניסיון רב בהקמה, שיפוץ והשבחה של קניונים ומרכזים מסחריים המובילים בישראל.
ניסיונה העשיר של החברה כולל עבודה בפרויקטים מורכבים הכוללים מערכות חדשות, המשך הפעילות
המסחרית השוטפת בזמן הבנייה ועמידה באתגרים לוגיסטיים ותקציביים תוך ראייה רב מערכתית.