כך תהפכו את החזון הייזמי שלכם לפרויקט איכותי, תוך עמידה חסרת פשרות במסגרת התקציב ולוחות הזמנים.

טופ הנדסה מלווה את הפרויקט
שלך משלב הרעיון ועד
לפעילות השוטפת במקום.

אנשי המקצוע של טופ הנדסה מעורבים באופן שוטף בכל היבטי הפרויקט. הראייה הרב תחומית בניהול הפרויקט מבטיחה תיאום מושלם בין התכניות האדריכליות, הבנייה והתקנת המערכות השונות. הפיקוח צמוד מונע תקלות וחריגות מבעוד מועד וכפועל יוצא מבטיחים עמידה בלוחות הזמנים ובתקציב, תוך שמירה על איכות הבנייה בזמן אמת.

ניהול ופיקוח בשלב הביצוע

  • ניהול ופיקוח על עבודת הקבלנים.
  • פיקוח על איכות החומרים, המוצרים והציוד.
  • תיאום בין קבלני הביצוע השונים.
  • בקרה על המסגרת התקציבית.
  • בקרה על לוחות הזמנים.
  • דיווח שוטף על התקדמות הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים.
  • בדיקה ואישור של החשבונות השוטפים והסופיים של הקבלנים.
  • אישור השלמת עבודות הקבלנים בהתאם לחוזים.
  • ביצוע בדק של הפרויקט ותיקונים נדרשים טרם קבלה סופית של הפרויקט.

ניהול יעיל וממוקד בהצלחה

ליווי שנת בדק

• ליווי הפרויקט לאחר אכלוסו במהלך שנת הבדק.
• בחינת תפקוד המבנה והמערכות השונות.
• תיקון ליקויים הפעלת היועצים השונים במידת הצורך.